Dottles

Tietgen Handelsgymnasium

Pantindsamling på gymnasiet

I januar 2020 indgik vi et samarbejde med Tietgen Handelsgymnasium, hvor vi testede konceptet for skolens 1.500 elever og medarbejdere. Eleverne havde til en samling på skolen valgt at indsamle penge til nye faciliter på skolen.
Testperioden blev desværre afbrudt, grundet de nedlukninger der trådte i kraft midt i marts ifm. Covid-19. I dag har vi stadig et samarbejde med skolen, og ser frem til at forbedre konceptet på skolen i 2021.

Opdateret d. 20 januar 2021

Foto: Arkiv, Dorthe Wang, rektor Tietgen Handelsgymnasium

Et gymnasium med verdensmålene i fokus

Tietgen Handelsgymnasium i Odense, har implementeret de 17 bæredygtige verdensmål i deres undervisning og fokuserer generelt på bæredygtighed. Derfor var de en perfekt samarbejdspartner for projektet, da vores koncept passede ind i deres værdier og arbejde med verdensmålene.

Tietgen er en af dem der går forrest når det gælder den bæredygtige bevægelse, som vi ser i Danmark, og er et perfekt eksempel på hvordan, vores koncept kan skaleres ud til resten af landets uddannelsesinstitutioner.